Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

 

Projekt ,,Zvyšování kompetence třídních učitelů pro podporu prevence šikany žáků“- Dobronauti

 

Základní škola Petra Bezruče v Třinci využila dotačního programu

,,Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže 2021/2022“ 

a vytvořila projekt ,,Zvyšování kompetence třídních učitelů pro podporu prevence šikany žáků“.

 

Projekt byl realizován v jednom školním roce, zahájen byl dne 12. 10. 2021 a ukončen v květnu 2022.

 

Cílem bylo proškolení primární skupiny učitelů a předání know-how k tématu zvládání agrese a konfliktů u dětí 1. stupně ZŠ, vč. edukačně-preventivních nástrojů pro práci s preventivním programem DOBRONAUTI. 

Tohoto cíle jsme zdárně dosáhli pomocí proškolení a úspěšné realizace tohoto preventivního programu v třídnických hodinách na I. stupni. V těchto hodinách jsme si ověřili nabyté znalosti a dovednosti ze školení a následně je aplikovali. Preventivním vzdělávacím programem prošli nejen žáci 4. a 5. tříd, ale také žáci 6. tříd.

 

Co jsou to vlastně Dobronauti?

 

 Je to preventivní vzdělávací program, dá se říci, taková tajná vesmírná organizace, která pomáhá dětem, aby se dokázaly poprat se vším, co je v životě potká.

V tomto programu jsme se společně s dětmi vydali na dobrodružství, které proměňuje vztahy a probouzí v dětech dobré hrdiny. 

Co si děti z tohoto programu odnesly?

  1. Porozumění tomu, jak konflikt vzniká - děti odhalily a pochopily některé důvody, které k agresi vedou.
  2. Pár tipů, jak zmírnit konflikt a jeho dopady - děti objevily škálu možností, jak se dá na agresi dobře reagovat i jak se jí vyhnout.
  3. Uvědomění si své vnitřní síly - děti zjistily, že mohou ovlivnit, co se děje jim samotným i jejich okolí, a že stojí za to nezůstat v konfliktní situaci nečinným a lhostejným.
  4. Mít oči i srdce otevřené - citlivé vnímání dětí k odlišnostem a k různým potřebám každého z nás.

 

V rámci těchto třídnických hodin, spojených s Dobronauty, jsme vyžili různých výchovných či vyučovacích metod a forem práce např. brainstorming, diskuse, kooperativní spolupráce, řešení problémů, čtenářskou gramotnost, sociálních dovedností, hodnocení a sebehodnocení.

 

V závěru žáci vyplňovali hodnotící dotazník hry. Stručnou statistiku dotazníku uvádíme zde:

 

Hodnocení hry žáky: 

 

Hry, které jsme hrály, se mi líbily. 75%

Ráda bych si podobné hry zahrál/a někdy znovu. 100%

Při hraní jsem lépe poznal/a spolužáky. 85%

Pracuji teď lépe s ostatními spolužáky. 72%

Více si všímají toho, co se kolem děje. 80%

Cítím se víc připravený/á na to pomáhat těm, kteří to budou potřebovat. 80%Co se žáci naučili během hraní:

 

Vím, co můžou udělat při konfliktu spolužáka. 80%

Vím co udělat, když jsem na někoho naštvaná. 95%

Vím, jak napravit, když někomu ublížím. 75%

Rozumím tomu, že lidé jsou agresivní z různých důvodů. 64%

Vím, že každý může pomoct různým způsobem. 86%

 

Závěrem bychom chtěli říci, že tuto hru vřele doporučujeme všem, kterým záleží na upevnění dobrých vztahů ve třídě, zlepšení komunikace mezi dětmi a předcházení konfliktním situacím.

REAKCE ŽÁKŮ - Klikni zde 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech