Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
Prosvětlili jsme vstup do školy


Víkendová akce s rodiči "Kácím, kácíš, kácíme" se vydařila na jedničku. Za hodinou a půl jsme zvládli pokácet túje, odvětvit je, odvézt větve do sběrného dvoru, shrabat listí, odvézt téměř všechno nařezané dřevo a vyfrézovat zbylé pařezy a kořeny. Touto akcí jsme zahájili první etapu renovace zahrady před budou školy, abychom vytvořili další místo pro vzdělávání žáků a zároveň jakousi zahradní laboratoř, ve které by mohli žáci zkoumat různé typy rostlin a živočichů. 
Dalším krokem bude odstranění zídky, která je ve velmi špatném stavu a její rekonstrukce už se nevyplatí. Podle zpravovaného projektu proběhne na ploše vybudování venkovní učebny a příprava plochy na výsadbu.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám podali pomocnou ruku a těšíme se na další spolupráci. 

29 Březen 2023 Prosvětlili jsme vstup do školy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

 
Termín zápisu
Zápis do 1. tříd proběhne prezenčně v době 12. 04. a 13.4. 2022 (8:00 – 16.00) v budově školy (vchod z Bezručovy ulice). Využijte přihlášení svého dítěte online elektronickou přihláškou. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem v termínu, který si rezervuje v rezervačním systému viz. dále.
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let, a dětí, které měly odklad školní docházky.
Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření jedné třídy s 24 žáky. 
Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.), přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Zájemci o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitele školy.
Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nás informovali co nejdříve, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.
Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání
 

 
Dokumenty k zápisu
a) Elektronická přihláška (bude spuštěno od 1. 4.) - vytiskneme za Vás v naší škole, vy ji podepíšete při zápisu.
Elektronická přihláška do 1. třídy 
b) Rodný list dítěte (předložíte u zápisu) c) Rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce (vezměte s sebou k zápisu)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie rozhodnutí soudu s nabytím právní moci).


!!!Prosíme o důkladnou kontrolu uvedení správných kontaktů (neúplné telefonní číslo, mail) a uvedení správného trvalého pobytu dítěte. Není vždy totožné s trvalým nebo přechodným pobytem zákonného zástupce!!!
 Informace o přijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce nejpozději dne 05.05.2023. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným kódem na přihlášce (veřejný kód), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti. Kód si pečlivě uschovejte.
 

 
Průběh zápisu
1. Vyplnit elektronickou přihlášku (viz. níže)
a) Online – přihlášku vyplňte velmi pozorně, po odeslání se vygeneruje kód formuláře (kombinace písmen a čísel), který můžete použít pro případnou změnu v přihlášce. Veškeré údaje budou zároveň odeslány na vyplněný mail. Jakmile přijmeme přihlášku do systému, budete o této skutečnosti informováni (mailem) a teprve poté si budete moci zarezervovat termín pro zápis s dítětem.
b) ve škole (v případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás na 558 993 010)
2. Rezervovat si konkrétní termín v rezervačním systému. Bude umožněno až po odeslání přihlášky a jejího potvrzení školou. Do políčka kód formuláře vepište vygenerovaný kód a poté klikněte na „Rezervovat termín“. Zvolte si Vámi požadovaný termín.
3. Dostavit se k motivační části zápisu s dítětem v termínu od 12. 4. 2023 do 13.4. 2023 (8.00 – 16:00)
Zákonný zástupce prokáže svou totožnost občanským průkazem. 

12 Březen 2023 Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech