Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Vážení rodiče,

zasíláme Vám stručný výtah toho nejdůležitějšího z manuálu MŠMT. Kdo má zájem prostudovat si celý dokument, je přístupný na těchto stránkách:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani_akt.20-08-2021.pdf

Obecná pravidla

 1. Žák a všechny osoby vstupující do prostu školy jsou povinni si řádně vydezinfikovat ruce.
 2. Ve všech společných prostorách žáci a zaměstnanci používají ochranu úst a nosu (chodby, toalety atd.)
 3. Ve třídách a učebnách žáci, kteří se podrobili testování, nemusí nosit ochranu úst a nosu.
 4. Zákonní zástupci vyzvedávající si své dítě ze školní družiny přednostně využijí videotelefonu.
 5. V době odpolední družiny, po sloučení oddělení, musí žáci ve vnitřních prostorách  používat ochranu nosu a úst.
 6. Žáci do 15 let mohou místo respirátoru použít chirurgickou roušku (zajistěte její čistotu a pravidelnou výměnu).

Testování žáků

Testování žáků 1. tříd antigenními testy proběhne 2.9., 6.9. a 9.9.2021 - rodičům je umožněna přítomnost při testování. Tuto skutečnost nahlásí třídní učitelce. Testování žáků 2.-9. tříd antigenními testy probíhá ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021.

 • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Obecné informace ke screeningovému testování

 • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:  povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu s odstupem od ostatních.
 • Výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování - žádáme o písemné doložení od lékaře nebo certifikát o ukončeném očkování a jeho předání třídnímu učiteli).
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.  
 • V případě pozitivního testu jsou žáci odvedeni do izolační místnosti, kontaktují se zákonní zástupci, kteří si neprodleně žáka odvedou a zajistí PCR testování. Výsledek testu nahlásí škole.
 • V případě prokázání pozitivního testu ve škole, škola postupuje podle doporučení KHS.

Děkujeme všem rodičům za pochopení, spolupráci a přejeme nám všem poklidný školní rok 2021/2022.

Vedení školy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech