Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

1

 

Termín zápisu

Zápis do 1. tříd proběhne prezenčně v době 10. 04. a 11. 4. 2024 (8:00 – 16.00) v budově školy (vchod z Bezručovy ulice). Využijte přihlášení svého dítěte online elektronickou přihláškou. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem v termínu, který si rezervuje v rezervačním systému viz. dále.

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let, a dětí, které měly odklad školní docházky.

Ve školním roce 2024/2025 předpokládáme otevření jedné třídy. 

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.), přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Zájemci o dodatečný zápis (například z důvodu stěhování či nemoci) mohou kontaktovat ředitele školy.

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby nás informovali co nejdříve, že se rozhodli své dítě dát na jinou školu a od září k nám nenastoupí. Usnadníte nám tak další rozřazování dětí do tříd a plánování dalšího školního roku.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

 

2

 

Dokumenty k zápisu

a) Elektronická přihláška bude spuštěna od 1. 4. - vytiskneme za Vás v naší škole, vy ji podepíšete při zápisu.


Elektronická přihláška do 1. třídy 

b) Průkaz totožnosti (předložíte u záisu)

c) Rodný list dítěte (předložíte u zápisu)

d) Rozhodnutí o udělení odkladu v loňském roce (vezměte s sebou k zápisu)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie rozhodnutí soudu s nabytím právní moci).

!!!Prosíme o důkladnou kontrolu uvedení správných kontaktů (neúplné telefonní číslo, mail) a uvedení správného trvalého pobytu dítěte. Není vždy totožné s trvalým nebo přechodným pobytem zákonného zástupce!!!

 Informace o přijetí

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce nejpozději dne 03.05.2024. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným kódem na přihlášce (veřejný kód), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti. Kód si pečlivě uschovejte.

 

3

 

Průběh zápisu

1. Vyplnit elektronickou přihlášku (viz. níže)

a) Online – přihlášku vyplňte velmi pozorně, po odeslání se vygeneruje kód formuláře (kombinace písmen a čísel), který můžete použít pro případnou změnu v přihlášce. Veškeré údaje budou zároveň odeslány na vyplněný mail. Jakmile přijmeme přihlášku do systému, budete o této skutečnosti informováni (mailem) a teprve poté si budete moci zarezervovat termín pro zápis s dítětem.

b) ve škole (v případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás na 558 993 010)

2. Rezervovat si konkrétní termín v rezervačním systému. Bude umožněno až po odeslání přihlášky a jejího potvrzení školou. Do políčka kód formuláře vepište vygenerovaný kód a poté klikněte na „Rezervovat termín“. Zvolte si Vámi požadovaný termín.

3. Dostavit se k motivační části zápisu s dítětem v termínu od 10. 4. do 11. 4. 2024 (8.00 – 16:00)

Zákonný zástupce prokáže svou totožnost občanským průkazem.

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech