Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Projekty

0001Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022

Výše podpory: 88.922 Kč

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Doba realizace projektu: školní rok 2022/2023

Výše podpory: 71.760  Kč

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

letak publicita sablonyII

Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.

Název projektu: Vzájemně si rozumíme II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331
Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 681 954,00Kč

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 Vybrané aktivity:

 

 • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
 • 2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

 • 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

 • 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

Stránka se připravuje

 

plakat a3Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec" z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, SC 2.4. Základní školy.

 • Realizace projektu: 11/2016 - 9/2018
 • Celkové výdaje projektu - 3,7 mil. Kč
 • Dotace - 3,33 mil. Kč
 • Vlastní podíl města - 371 760,10 Kč (10%)

Hlavním zaměřením projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení dvou odborných učeben ve vazbě na zvyšování kvality výuky v klíčových kompetencích a dále aktivity spojené se zajištěním konektivity školy v rozsahu odpovídajícím požadovanému standardu a aktivity vedoucí k sociální inkluzi (vybavení poradenského pracoviště). Cílem je zvyšování zejména technické a digitální gramotnosti žáků a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je v souladu s MAP vzdělávání.
 
Hlavní aktivity projektu: stavební práce spojené s rekonstrukcí dvou odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu k nim pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude realizován nákup vybavení odborných učeben a poradenského pracoviště (nábytku a multimediálního vybavení), dodávka prvků pro zajištění konektivity školy.

Vedlejší aktivity projektu: příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, publicita projektu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení výstavby.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech