Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Prázdninový provoz 2023 MŠ v Třinci

03.07. – 07.07.      MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Štefánikova, MŠ Nerudova, PMŠ Štefánikova

10.07. – 14.07.      MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Štefánikova, MŠ Nerudova, PMŠ Štefánikova

17.07. – 21.07.      MŠ Habrová, MŠ Janáčkova, MŠ Nerudova, PMŠ Dolní Líštná

24.07. – 28.07.      MŠ Habrová, MŠ Janáčkova, MŠ Máchova,PMŠ Dolní Líštná

31.07. – 04.08.      MŠ Koperníkova, MŠ Janáčkova, MŠ Máchova, PMŠ Oldřichovice

07.08. – 11.08.      MŠ Koperníkova, MŠ Slezská, MŠ SNP, PMŠ SNP

14.08. – 18.08.      MŠ Koperníkova, MŠ Slezská, MŠ SNP, MŠ Tyrská, PMŠ SNP

21.08. – 25.08.      MŠ U Splavu, MŠ Konská, MŠ Bezručova, MŠ Nebory, MŠ Slezská, MŠ SNP, MŠ Tyrská, PMŠ SNP

28.08 – 01.09.        MŠ U Splavu, MŠ Konská, MŠ Bezručova, MŠ Nebory, MŠ Tyrská, PMŠ Nebory

Od 2.5.2023 budeme přijímat přihlášky do naší MŠ na prázdninový provoz z jiných MŠ. Žádost si můžete vyzvednout u zástupkyně ředitele školy paní Motykové v MŠ nebo po domluvě na telefonním čísle: 558 993 014. Žádosti nelze vyzvednout v MŠ předem. 

Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů. K prázdninovému provozu přibíráme maximálně 24 dětí. Součástí přijetí k prázdninovému provozu předškolního vzdělávání je:

  • doložení potvrzení o očkování (neplatí pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou)
  • přihláška k prázdninovému provozu
  • kopie evidenčního listu s originálem podpisu ředitele kmenové MŠ/ZŠ a MŠ

Platbu za školné je nutné uhradit předem, nejpozději do 31.05.2023. Částka za prázdninový provoz činí 100 Kč/týden. Platbu proveďte v hotovosti u ZŘŠ paní Motykové nebo bezhotovostně na účet školy - 27-4628910227/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte: prázdninový provoz, jméno a příjmení dítěte.

Stravné k prázdninovému provozu uhradíte osobně ve dnech 16.08. - 21.08. v době od 6:00 do 12:00 u vedoucí školní jídelny v základní škole.

Zápisy do MŠ na rok 2023/2024

 
Termín zápisu
Zápis do MŠ pro rok 2023/2024 proběhne v době od 09. do 10. května 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky v mateřské školce u zástupkyně pro předškolní vzdělávání Dany Motykové v době od 8:00 do 16.00 hodin. Můžete využít elektronického zápisu, který bude spuštěn na našich webových stránkách od 1.5.2023.
Elektronická přihláška (od 01.05.2023)
Prosíme o pozorné vyplnění všech údajů, zejména správného trvalého pobytu dítěte.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let. Pro školní rok 2023/2024 budeme k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy přijímat 5 dětí. Dětem mladším 3 let předškolní vzdělávání neposkytujeme.
V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni Motykovou pro předškolní vzdělávání na čísle 775 766 612
 

 
Dokumenty k zápisu
1. Odeslanou el. přihlášku vytiskneme a podepíšete ji u paní zástupkyně v MŠ.
2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Povinné dokumenty k zápisu do MŠ
- podepsaná elektronická přihláška k předškolnímu vzdělávání (podepíšete na místě) - rodný list dítěte - lékařské potvrzení o očkování dítěte (neplatí pro předškoláky)


Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Formulář k lékařskému očkování - docx
Formulář k lékařskému očkování - pdf
 

 
Další informace
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Informace o přijetí do MŠ
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce před budovou školy do 19.05.2023. Dítě bude vedeno pod vygenerovaným veřejným kódem přihlášky (skládá se pouze z číslic), který se zákonným zástupcům vygeneruje po odeslání žádosti a přepošle se automaticky na zadaný mail. Kód si pečlivě uschovejte.Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

Loading...

18 Duben 2023 Zápisy do MŠ na rok 2023/2024
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech