Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Projekty

0001Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022

Výše podpory: 46.150,00 Kč

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

 

Projektový rámec: Zvyšování kompetencí třídních učitelů pro podporu prevence šikany žákůlogo msk

(financováno z dotace Moravskoslezského kraje)

 

  

Projektový rámec: Zvyšování kompetencí třídních učitelů pro podporu prevence šikany žáků

Společnost DOBRONAUTI s.r.o. se věnuje se oblasti primární prevence (primárně tématu agrese, ale také podpoře adaptace žáků na změny, vč. návratu do prezenční výuky po karanténních opatřeních), spolupracují s PPP a dalšími odborníky z oblasti primární prevence., vystupili mj. na celostátních konferencích PPRCH 2019 a 2020.

rozpocet prevence

Společnost DOBRONAUTI s.r.o. získala v roce 2020 akreditaci k provádění

vzdělávacích programů (MSMT- 27524/2020-1), má akreditovaný prezenční kurz pro další vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT “DOBRONAUTI: Zpátky v čase (preventivní program pro práci s agresí)” (MSMT- 21880/2020-3-469) a v současnosti akredituje tento kurz také jako webinář.

Školením provádí zkušení lektoři organizace, kteří jsou metodiky a zároveň psychology s dlouholetou praxí mj. ze školního prostředí a z krizové pomoci dětem:

Mgr. Martina Koubíková, Ph.D. - odborná garantka, metodička a lektorka

Mgr. Pavlína Navrátilová - metodička a lektorka

Mgr. Kristína Chabadová - metodička a lektorka

letak publicita sablonyII

Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.

Název projektu: Vzájemně si rozumíme II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331
Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 681 954,00Kč

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 Vybrané aktivity:

 

 • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
 • 2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

 • 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

 • 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

letak publicita sablonyII

Naše škola realizuje projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) výzvy č. 02_20_080 Šablony III

Název projektu: Vzájemně si rozumíme III.
Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020535
Doba realizace projektu: 1. 9.. 2021 až 30. 6. 2023
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 584 548,00Kč

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předkošlního a základního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem,podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a personální podpora v MŠ.

 Vybrané aktivity:

 

 • 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
 • 3.I/10 Projektový den mimo školu

 ZŠ

 • 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
 • 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
 • 3.II/13 Projektový den mimo školu
Národní plán obnovy

Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 
Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022
Výše podpory: 46.150,00 Kč
Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
 

07 Únor 2022 Národní plán obnovy

Projektový rámec: Zvyšování kompetencí třídních učitelů pro podporu prevence šikany žáků
(financováno z dotace Moravskoslezského kraje)
 
  
Projektový rámec: Zvyšování kompetencí třídních učitelů pro podporu prevence šikany žáků
Společnost DOBRONAUTI s.r.o. se věnuje se oblasti primární prevence (primárně tématu agrese, ale také podpoře adaptace žáků na změny, vč. návratu do prezenční výuky po karanténních opatřeních), spolupracují s PPP a dalšími odborníky z oblasti primární prevence., vystupili mj. na celostátních konferencích PPRCH 2019 a 2020.

Společnost DOBRONAUTI s.r.o. získala v roce 2020 akreditaci k provádění
vzdělávacích programů (MSMT- 27524/2020-1), má akreditovaný prezenční kurz pro další vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT “DOBRONAUTI: Zpátky v čase (preventivní program pro práci s agresí)” (MSMT- 21880/2020-3-469) a v současnosti akredituje tento kurz také jako webinář.
Školením provádí zkušení lektoři organizace, kteří jsou metodiky a zároveň psychology s dlouholetou praxí mj. ze školního prostředí a z krizové pomoci dětem:
Mgr. Martina Koubíková, Ph.D. - odborná garantka, metodička a lektorka
Mgr. Pavlína Navrátilová - metodička a lektorka
Mgr. Kristína Chabadová - metodička a lektorka

02 Listopad 2021 Prevence rizikového chování
Šablony III.


Naše škola realizuje projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) výzvy č. 02_20_080 Šablony III
Název projektu: Vzájemně si rozumíme III.Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020535Doba realizace projektu: 1. 9.. 2021 až 30. 6. 2023Délka realizace: 24 měsícůVýše podpory: 584 548,00Kč
 
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předkošlního a základního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem,podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a personální podpora v MŠ.
 Vybrané aktivity:
 MŠ

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.I/10 Projektový den mimo školu

 ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.II/13 Projektový den mimo školu

01 Září 2021 Šablony III.
Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme IIČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021Délka realizace: 24 měsícůVýše podpory: 1 681 954,00Kč
 
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
 Vybrané aktivity:
 MŠ

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

12 Květen 2020 Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD

 
Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec" z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, SC 2.4. Základní školy.

Realizace projektu: 11/2016 - 9/2018
Celkové výdaje projektu - 3,7 mil. Kč
Dotace - 3,33 mil. Kč
Vlastní podíl města - 371 760,10 Kč (10%)

Hlavním zaměřením projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení dvou odborných učeben ve vazbě na zvyšování kvality výuky v klíčových kompetencích a dále aktivity spojené se zajištěním konektivity školy v rozsahu odpovídajícím požadovanému standardu a aktivity vedoucí k sociální inkluzi (vybavení poradenského pracoviště). Cílem je zvyšování zejména technické a digitální gramotnosti žáků a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je v souladu s MAP vzdělávání. Hlavní aktivity projektu: stavební práce spojené s rekonstrukcí dvou odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu k nim pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude realizován nákup vybavení odborných učeben a poradenského pracoviště (nábytku a multimediálního vybavení), dodávka prvků pro zajištění konektivity školy.
Vedlejší aktivity projektu: příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, publicita projektu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení výstavby.

22 Říjen 2018 Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007536 Doba realizace projektu: 1. 9.. 2017 až 30. 8. 2019 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 1 006  476,00 Kč Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.
Vybrané aktivity:
I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
 I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.
 I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ
Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.
 II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagog základním školám
 II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.
 II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.
 II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

09 Říjen 2017 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 
S radostí oznamujeme, že naší škole byl schválen mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+  KA2 s názvem "Let Us Speak", který budeme zároveň koordinovat. Tento projekt je součástí klíčové aktivity KA2 a jedná se o Strategická partnerství mezi školami. V rámci projektu plánovanovaného na 24 měsíců budeme nejenom spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu, ale také poznávat nové přátele a odlišnou kulturu.

06 Září 2015 Let Us Speak - L.U.S.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech