Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Projekty

0001Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022

Výše podpory: 88.922 Kč

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Doba realizace projektu: školní rok 2022/2023

Výše podpory: 71.760  Kč

Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

letak publicita sablonyII

Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.

Název projektu: Vzájemně si rozumíme II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331
Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 681 954,00Kč

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 Vybrané aktivity:

 

 • 2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
 • 2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

 • 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

 • 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

Stránka se připravuje

 

plakat a3Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec" z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, SC 2.4. Základní školy.

 • Realizace projektu: 11/2016 - 9/2018
 • Celkové výdaje projektu - 3,7 mil. Kč
 • Dotace - 3,33 mil. Kč
 • Vlastní podíl města - 371 760,10 Kč (10%)

Hlavním zaměřením projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení dvou odborných učeben ve vazbě na zvyšování kvality výuky v klíčových kompetencích a dále aktivity spojené se zajištěním konektivity školy v rozsahu odpovídajícím požadovanému standardu a aktivity vedoucí k sociální inkluzi (vybavení poradenského pracoviště). Cílem je zvyšování zejména technické a digitální gramotnosti žáků a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je v souladu s MAP vzdělávání.
 
Hlavní aktivity projektu: stavební práce spojené s rekonstrukcí dvou odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu k nim pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude realizován nákup vybavení odborných učeben a poradenského pracoviště (nábytku a multimediálního vybavení), dodávka prvků pro zajištění konektivity školy.

Vedlejší aktivity projektu: příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, publicita projektu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení výstavby.

Národní plán obnovy - Doučování žáků škol

Naše škola se zapojuje do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 
Doba realizace projektu: školní rok 2021/2022
Výše podpory: 88.922 Kč
Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Doba realizace projektu: školní rok 2022/2023
Výše podpory: 71.760  Kč
Cíl: Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

07 Únor 2022 Národní plán obnovy - Doučování žáků škol
Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD II.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme IIČíslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014331Doba realizace projektu: 1. 9.. 2019 až 30. 8. 2021Délka realizace: 24 měsícůVýše podpory: 1 681 954,00Kč
 
 
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního, základního a zájmového vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora dětí a žáků, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
 Vybrané aktivity:
 MŠ

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, polytechnika, cizí jazyky
2.I/13 Projektový den mimo školu

 ZŠ

2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, matematická gramotnost, cizí jazyky
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/20 Projektový den mimo školu

 ŠD

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

 

12 Květen 2020 Šablony II. pro MŠ, ZŠ a ŠD

 
Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec" z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 3, ITI Ostrava, SC 2.4. Základní školy.

Realizace projektu: 11/2016 - 9/2018
Celkové výdaje projektu - 3,7 mil. Kč
Dotace - 3,33 mil. Kč
Vlastní podíl města - 371 760,10 Kč (10%)

Hlavním zaměřením projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení dvou odborných učeben ve vazbě na zvyšování kvality výuky v klíčových kompetencích a dále aktivity spojené se zajištěním konektivity školy v rozsahu odpovídajícím požadovanému standardu a aktivity vedoucí k sociální inkluzi (vybavení poradenského pracoviště). Cílem je zvyšování zejména technické a digitální gramotnosti žáků a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je v souladu s MAP vzdělávání. Hlavní aktivity projektu: stavební práce spojené s rekonstrukcí dvou odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu k nim pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále bude realizován nákup vybavení odborných učeben a poradenského pracoviště (nábytku a multimediálního vybavení), dodávka prvků pro zajištění konektivity školy.
Vedlejší aktivity projektu: příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, publicita projektu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení výstavby.

22 Říjen 2018 Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ


Naše škola realizuje projekt OP VVV výzvy č. 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Název projektu: Vzájemně si rozumíme Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007536 Doba realizace projektu: 1. 9.. 2017 až 30. 8. 2019 Délka realizace: 24 měsíců Výše podpory: 1 006  476,00 Kč Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.
Vybrané aktivity:
I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
 I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.
 I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ
Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.
 II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagog základním školám
 II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.
 II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.
 II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

09 Říjen 2017 Šablony pro MŠ a ZŠ I

 
S radostí oznamujeme, že naší škole byl schválen mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+  KA2 s názvem "Let Us Speak", který budeme zároveň koordinovat. Tento projekt je součástí klíčové aktivity KA2 a jedná se o Strategická partnerství mezi školami. V rámci projektu plánovanovaného na 24 měsíců budeme nejenom spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu, ale také poznávat nové přátele a odlišnou kulturu.

06 Září 2015 Let Us Speak - L.U.S.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech