Úřední hodiny

Pondělí - Pátek

8.00 - 14.00

Logo modra

Račte vstoupit

139 3977Stojím na rozhraní ulic Lesní a Bezručovy. Jsem budova, která dvěma věžičkami má zvenčí vzhled malého zámečku. Důstojně se tyčím mezi mateřskou školou a DDM. Je mi 85 let, ale generální opravou před několika lety jsem omládla a svou světlou pastelovou fasádou jsem nepřehlédnutelná. Že nevíte, kdo jsem? Dovolte, abych se představila – jsem Základní škola a mateřská škola PetraBezruče.

 

140 4002Počtem učitelů a žáků nepatřím k velkým školám, ale kvantitu jsem zcela nahradila kvalitou a čím se rozhodně mohu chlubit, je fakt, že jsem školou „rodinného typu“. Všichni dohromady, včetně mne, tvoříme velkou rodinu, ve které se nikdo necítí sám, a platí pravidlo „tvůj problém je problémem nás všech.“ Díky profesionalitě učitelů, vedení školy a velmi dobré spolupráci s rodiči se mi daří úspěšně řešit i řadu výchovných problémů. Anonymita u mne není možná, protože většinu svých žáků znám devět let, a to mi usnadňuje lépe a rychleji řešit jakýkoliv problém.

140 4014Moje třídy jsou vybaveny moderním a účelným nábytkem a barevné lavice vyvolávají příjemnou atmosféru v každém, kdo do nich vstoupí. Pro výuku odborných předmětů mám moderně vybavené učebny pomůckami i vizuální a poslechovou technikou. Jako magická komnata působí počítačová učebna. Žáci i učitelé zde mohou používat služby internetu a dovednost ve využívání počítačů žáků 2.stupně je výborná. Žáci nižšího stupně využívají počítačové programy se svými učiteli při důkladnějším procvičování učiva v hodinách individuálního vzdělávacího programu.

O děti na 1.stupni, které po vyučování neodcházejí hned domů, se starám ve dvou odděleních školní družiny. Výborné vychovatelky vyplňují dětem čas různými aktivitami, který by jinak trávily bez dozoru.

140 4087Moje náruč je připravena přijmout všechny děti, tedy i ty s tělesným postižením a zdravotně oslabené. Díky vstřícnosti vedení školy mám zajištěný:

 • vstup pro vozíčkáře „schodolezem“
 • přizpůsobené sociální zařízení pro tyto děti
 • vhodné didaktické pomůcky
 • kompenzační pomůcky (vozík, lehátko, spec. židli a lavici)
 • vybavení pro pohyb na chodbě během přestávky (invalidní vozík)
 • pomoc osobního asistenta

a proto už druhým rokem zajišťuji integrované žákyni základní vzdělání v plném rozsahu a pomáhám jí ve spolupráci v týmu, komunikaci a dovednostech a ona na oplátku učí své spolužáky tolerantnosti a respektu k těmto jinak skvělým dětem.

Všem dětem, které mají touhu aktivně vyplnit svůj volný čas, nabízím řadu kroužků. Ochotně a rádi je vedou naši učitelé. Jsou to např.:

 • výtvarný kroužek pro žáky 1.stupně
 • dramatický kroužek
 • angličtina hrou
 • sportovní hry
 • sportovní kroužek
 • francouzský kroužek
 • kroužek katolického a evangelického náboženství
 • keramický kroužek

IMG 5686Mám i své tradiční soutěže a zábavné dny jako např.: Mikulášský turnaj ředitelky školy ve florbalu, Vánoční turnaj ředitelky školy v přehazované, Vánoční počítání, Netradiční dny (Blue day, Hippies day, Halloween, aj.), Projektové dny (Křížem krážem Evropou).

Abych se lépe poznala s rodiči svých žáků a oni zase se mnou, pořádám každý rok „Společenský večírek“ pro rodiče i bývalé žáky a „Den otevřených dveří“, kdy mohou rodiče prožívat dění ve škole přímo se svými dětmi. Rodiče mi mou náklonnost vracejí formou důvěry v mé schopnosti nebo sponzorskými dary. Ty směřují vždy ke zkvalitnění výuky nebo k ocenění za výbornou práci žáků.

P1000240Nyní už tedy víte, proč si všech rodičů vážím a proč si své „rodinné stříbro“ (pohodu, důvěru, klidné zázemí) pečlivě hlídám. Chci skloubit moderní techniku výuky i nové metody práce s dětmi s výchovou ke slušnosti, zodpovědnosti a kázni, s úctou k člověku, zdravou soutěživostí, ohleduplností i osobní elegancí a vkusem.

Je tedy už jen na Vás, vážení rodiče, zda si mých předností všimnete a nabídnete je svým dětem.

 

Těším se na shledanou a spolupráci s Vámi

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz