Úřední hodiny

Pondělí - Pátek

8.00 - 14.00

Logo modra

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu uvolňování mimořádných opatření ministerstvo zdravotnictví povolilo hromadné vydání vysvědčení za školní rok 2019/2020. Proto dochází k úpravě harmonogramu.

Předání vysvědčení proběhne ve všech třídách od 8:00 do 9:00.


Do školy přichází žáci 1. stupně žákovským vchodem, 2. stupně hlavním vchodem a přímo odchází do třídy.

 

Žáci, kteří po dobu mimořádných opatření nebyli přítomni ve školních skupinách 1. stupně, a všichni žáci 2. stupně musí do školy přinést čestné prohlášení!

I nadále platí, že oběd v tento den nebude poskytován a odpolední skupiny jsou zrušeny. Žáci musí mít roušku.

 

S pozdravem vedení školy

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz