Úřední hodiny

Pondělí - Pátek

8.00 - 14.00

Logo modra

 

Zvýšení stravného od 1. 9. 2020

 

Vážení rodiče, zaměstnanci
vzhledem k několikaleté neměnné výši úplaty za stravné a stále se navyšujícím cenám potravin byla škola nucena od 1. 9. 2020 navýšit ceny stravného.

 

Mateřská škola do 6 let 33Kč
7 – 10 let 36Kč

 

Svačiny
1. stupeň 13Kč
2. stupeň 15Kč

 

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (šk.rok trvá od 1.9. 2020 do 31.8.2021), ve kterém dosahují určeného věku:

 

6 - 10 let oběd 25,--Kč
11 - 15 let oběd 27,--Kč
15 let a více oběd 29,--Kč


Kateřina Holcová

vedoucí školní jídelny

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz