Úřední hodiny

Pondělí - Pátek

8.00 - 14.00

Logo modra

 


Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dotační program v oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Zaměřením výzvy byla modernizace výuky na základních školách. Projekt podporuje investice do modernizace škol, vybavení pro výuku přírodovědných předmětů, stavební úpravy, zavádění ICT a multimediálního vybavení do výuky na základních školách a školských zařízení a další.
Na naší škole dojde prostřednictvím tohoto projektu k modernizaci učebny chemie, biologie a fyziky (1 učebna),  učebna bude vybavena novou antistatickou podlahovou  krytinou a nábytkem. Dojde k rozšíření sbírek fyziky, biologie a chemie o nové učební pomůcky. Budou zavedeny nové měřící techniky do hodin fyziky a přírodopisu, jejich použití bude propojeno s moderním softwarem na zpracování technických údajů a novou počítačovou technikou. Žáci by měli mít pro výuku k dispozici tablety.

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz