Úřední hodiny

Pondělí - Pátek

8.00 - 14.00

Logo modra

 

 

Pokud rodiče žádají o uvolnění dítěte ze školy na dobu delší než tři dny, musejí odevzdat písemnou žádost ředitelce školy.

  • žádost o uvolnění žáka z vyučování- zde
  • žádost o uvolnění z předmětu -zde
  • žádost o individuální plán - zde
  • žádost o přestupu žáka na školu ZŠ P. Bezruče - zde
  • uvolnění z hodin tělesné výchovy - zde

Informace k lyžařskému výcviku

  • čestné prohlášení rodičů - stáhnout zde
  • základní informace o lyžařském kurzu - stáhnout zde
  • kartička pro seřízení vázání - stáhnout zde

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz