Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech
 • Covid header

Od 14. 3. 2022 se ruší mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. 

Od 14.3.2022 tedy platí, že:

 • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
 • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
 • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
 • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
 • pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Loading...

Jestliže se ve třídě žáci dostanou do kontaktu se spolužákem pozitivně testovaným na covid-19, následuje tento postup:

 • Ředitele školy kontakuje KHS a vyžádá si kontakty daného žáka/učitele podle data posledního kontaktu. KHS stanoví, které dny se budou trasovat a podle toho jsou/nejsou (např. očkovaní žáci, ti co prodělali nemoc covid-19, ti co nebyli ve škole,) uvaleni do karantény. V případě spojených hodin s jinou třídou, typicky hodiny tělesné výchovy nebo jazyků, mohou jít do karantény i žáci jiných tříd.
 • Ředitel školy připraví tabulku s kontakty na zákonné zástupce a odešle KHS.
 • Informujeme rodiče prostřednictvím Edupage o tom, že žáci půjdou do karantény = další den nejdou do školy = následující den začíná online výuka, jestliže je počet žáků v karanténě nadpoloviční.
 • KHS telefonicky kontaktuje rodiče vytrasovaných žáků většinou následující den.
 • Karanténa trvá 7 dní od data posledního kontaktu s nakaženým (tento den se nezapočítává, je to den 0) ukončuje se negativním PCR testem, který rodiče předloží třídnímu učiteli, nebo po uplynutí 14 dnů bez testu.
  - pokud je PCR test pozitivní, žák je uvalen do izolace, která trvá 14 dní
  - test se podstupuje nejdříve 5. den, do školy se však mohou vrátit žáci nejdříve 7. den od počátku karantény (tedy od posledního kontaktu s nakaženým)

Výrok KHS:

"Karanténa je 14 dnů od posledního kontaktu s covid+ osobou, pokud se neabsolvuje PCR test. V případě podstoupení PCR testu 5. - 7. den od kontaktu s covid+ osobou je možné karanténu ukončit nejdříve 7. den. Dále je možné karanténu ukončit negativním PCR testem kterýkoliv jiný den v rozmezí 8. - 13. dne od posledního kontaktu. Karanténa se netýká očkovaných (14 dní od ukončeného očkování) a těch, kteří v posledních 180-ti dnech prodělali onemocnění Covid-19."

Stravování

Obědy se žákům první den nepřítomnosti NEODHLAŠUJÍ a rodiče (ne žák v karanténě) si můžou vyzvednout oběd do jídlonosičů.
Další dny se obědy automaticky ODHLASÍ všem strávníkům v karanténě. Rodiče si oběd mohou vyzvednout u okýnka vedoucí ŠJ. Nevstupujte prosím do školní jídelny, abychom zamezili zbytečným kontaktům se žáky. Je nezbytné si obědy individuálně PŘIHLÁSIT u vedoucí školní jídelny (558 993 013) nebo prostřednictvím systému e-strava.

Pro žáky platí:

- žáci se testují Ag testy 1x týdně, a to v pondělí
od 31.1. platí výjimka z testování i karantén pro žáky, kteří prodělali COVID v posledních 30 dnech (počítá se od data pozitivního PCR testu)
- pozitivně testovaný žák odchází ihned do izolační místnosti, kde si jej vyzvednou zákonní zástupci
- pozitivní Ag test je nutno potvrdit PCR testem - žádanku vystavujeme i "papírově", aby si mohli rodiče hned řešit test. Pozitivní žáky  také nahlašujeme do automatického systému, který jim pak posílá smskou žádanky
- rodiče mají povinnost nahlásit výsledek PCR testu třídnímu učiteli
- pondělní pozitivita neovlivňuje režim ve třídě, pokud žáci i učitel měli po dobu testování roušky (a než odejde pozitivní žák do izolace), žáci nejdou    do karantény
- pokud se ve třídě objeví pozitivní žák v dalších dnech (út,st,čt,pá), vyvolá to karanténu celé třídy, tedy i očkovaných a po COVIDU, výjimku mají žáci, kteří prodělali COVID v posledních 30 dnech viz výše
- izolace žáků s pozitivním PCR testem je 5 dní od odběru, neukončuje se PCR testem, ale pokud pozitivní žák přijde po 5 dnech do školy,    nesmí mít příznaky a pokud je bude mít, musí to konzultovat s lékařem a do školy nemůže přijít
- karanténa žáků je 5 dní od posledního kontaktu a neukončuje se PCR testem
- žádost o krizové ošetřovné podává zaměstnavateli rodič na tiskopise ČSSZ - vpravo tlačítko VYPLNIT (škola nepotvrzuje) - informace zde
 
 
 
 

Loading...

Nošení roušek ve škole se ruší

Od 14. 3. 2022 se ruší mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek. 
Od 14.3.2022 tedy platí, že:

děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

15 Březen 2022 Nošení roušek ve škole se ruší
Informace k testování žáků od od 31.1.2022.

Pro žáky platí:
- žáci se testují Ag testy 1x týdně, a to v pondělí
- od 31.1. platí výjimka z testování i karantén pro žáky, kteří prodělali COVID v posledních 30 dnech (počítá se od data pozitivního PCR testu)
- pozitivně testovaný žák odchází ihned do izolační místnosti, kde si jej vyzvednou zákonní zástupci
- pozitivní Ag test je nutno potvrdit PCR testem - žádanku vystavujeme i "papírově", aby si mohli rodiče hned řešit test. Pozitivní žáky  také nahlašujeme do automatického systému, který jim pak posílá smskou žádanky
- rodiče mají povinnost nahlásit výsledek PCR testu třídnímu učiteli
- pondělní pozitivita neovlivňuje režim ve třídě, pokud žáci i učitel měli po dobu testování roušky (a než odejde pozitivní žák do izolace), žáci nejdou    do karantény
- pokud se ve třídě objeví pozitivní žák v dalších dnech (út,st,čt,pá), vyvolá to karanténu celé třídy, tedy i očkovaných a po COVIDU, výjimku mají žáci, kteří prodělali COVID v posledních 30 dnech viz výše
- izolace žáků s pozitivním PCR testem je 5 dní od odběru, neukončuje se PCR testem, ale pokud pozitivní žák přijde po 5 dnech do školy,    nesmí mít příznaky a pokud je bude mít, musí to konzultovat s lékařem a do školy nemůže přijít
- karanténa žáků je 5 dní od posledního kontaktu a neukončuje se PCR testem
- žádost o krizové ošetřovné podává zaměstnavateli rodič na tiskopise ČSSZ - vpravo tlačítko VYPLNIT (škola nepotvrzuje) - informace zde
 
Podrobné informace na stánkách MŠMT
 
 
 

31 Leden 2022 Informace k testování žáků od od 31.1.2022.
Postup při uvalení třídy do karantény

Jestliže se ve třídě žáci dostanou do kontaktu se spolužákem pozitivně testovaným na covid-19, následuje tento postup:

Ředitele školy kontakuje KHS a vyžádá si kontakty daného žáka/učitele podle data posledního kontaktu. KHS stanoví, které dny se budou trasovat a podle toho jsou/nejsou (např. očkovaní žáci, ti co prodělali nemoc covid-19, ti co nebyli ve škole,) uvaleni do karantény. V případě spojených hodin s jinou třídou, typicky hodiny tělesné výchovy nebo jazyků, mohou jít do karantény i žáci jiných tříd.
Ředitel školy připraví tabulku s kontakty na zákonné zástupce a odešle KHS.
Informujeme rodiče prostřednictvím Edupage o tom, že žáci půjdou do karantény = další den nejdou do školy = následující den začíná online výuka, jestliže je počet žáků v karanténě nadpoloviční.
KHS telefonicky kontaktuje rodiče vytrasovaných žáků většinou následující den.
Karanténa trvá 7 dní od data posledního kontaktu s nakaženým (tento den se nezapočítává, je to den 0) a ukončuje se negativním PCR testem, který rodiče předloží třídnímu učiteli, nebo po uplynutí 14 dnů bez testu.- pokud je PCR test pozitivní, žák je uvalen do izolace, která trvá 14 dní- test se podstupuje nejdříve 5. den, do školy se však mohou vrátit žáci nejdříve 7. den od počátku karantény (tedy od posledního kontaktu s nakaženým)

Výrok KHS:
"Karanténa je 14 dnů od posledního kontaktu s covid+ osobou, pokud se neabsolvuje PCR test. V případě podstoupení PCR testu 5. - 7. den od kontaktu s covid+ osobou je možné karanténu ukončit nejdříve 7. den. Dále je možné karanténu ukončit negativním PCR testem kterýkoliv jiný den v rozmezí 8. - 13. dne od posledního kontaktu. Karanténa se netýká očkovaných (14 dní od ukončeného očkování) a těch, kteří v posledních 180-ti dnech prodělali onemocnění Covid-19."
Stravování
Obědy se žákům první den nepřítomnosti NEODHLAŠUJÍ a rodiče (ne žák v karanténě) si můžou vyzvednout oběd do jídlonosičů.Další dny se obědy automaticky ODHLASÍ všem strávníkům v karanténě. Rodiče si oběd mohou vyzvednout u okýnka vedoucí ŠJ. Nevstupujte prosím do školní jídelny, abychom zamezili zbytečným kontaktům se žáky. Je nezbytné si obědy individuálně PŘIHLÁSIT u vedoucí školní jídelny (558 993 013) nebo prostřednictvím systému e-strava.

07 Listopad 2021 Postup při uvalení třídy do karantény
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech