Welcome to zspbtrinec.cz   Click to listen highlighted text! Welcome to zspbtrinec.cz Powered By GSpeech

Škola

Račte vstoupit

 BOB4145Stojím na rozhraní ulic Lesní a Bezručovy. Důstojně se tyčím vedle Domu dětí a mládeže v Třinci. Uplynulo již mnoho jar a zim od doby, kdy jsem poprvé spatřila své žáčky, ale generální opravou před několika lety jsem omládla a svou světlou pastelovou fasádou jsem nepřehlédnutelná. Že nevíte, kdo jsem? Dovolte, abych se představila – jsem Základní škola a mateřská škola Petra Bezruče.

Počtem učitelů a žáků nepatřím k velkým školám, ale kvantitu jsem zcela nahradila kvalitou a čím se rozhodně mohu chlubit, je fakt, že jsem školou „rodinného typu“. Všichni dohromady, včetně mne, tvoříme velkou rodinu, ve které se nikdo necítí sám, a platí pravidlo „tvůj problém je problémem nás všech.“ Díky profesionalitě učitelů, vedení školy a velmi dobré spolupráci s rodiči se mi daří úspěšně řešit i řadu výchovných problémů. Anonymita u mne není možná, protože většinu svých žáků znám devět let, a to mi usnadňuje lépe a rychleji řešit jakýkoliv problém.

Moje třídy jsou vybaveny moderním a účelným nábytkem a vyvolávají příjemnou atmosféru v každém, kdo do nich vstoupí. Pro výuku odborných předmětů mám moderně vybavené učebny pomůckami i vizuální či audio technikou. Jako magická komnata působí nově zařízená počítačová učebna. Žáci mají k dispozici školní tablety a dokážeme si poradit i s distanční výukou a výukou online. Zrenovované dílny nabízí prostor k manuálním zručnostem dětí a pro radu, oporu a povzbuzení si žáci chodí do zbrusu nového kabinetu metodika prevence rizikových jevů a školního psychologa.

Od roku 2019 se snaží učitelé do výuky začleňovat kooperativní struktury Kaganova kooperativního učení. Děti sedí ve skupinkách, spolupracují, pomáhají si a podporují se, snaží se sami řešit problémy, které jim učení klade, ale především komunikují, komunikují navzájem, mluví a radí se, každý, co umí, každý přichází s troškou do mlýna a vzájemně tvoří tým. Jsou aktivnější a snaží se poradit si v různých situacích. A co myslíte? Nebude se jim to v životě hodit? BOB4001

O děti na 1. stupni, které po vyučování neodcházejí hned domů, se starám ve čtyřech odděleních školní družiny – Družiny šťastných dětí. Výborné vychovatelky vyplňují dětem čas různými aktivitami, který by jinak trávily bez dozoru.

Moje mateřská škola je skvělá nejen k hraní, dovádění, kamarádění a plnění volného času zajímavými a prospěšnými aktivitami, ale mám zde i speciální třídu s logopedickou péčí. Individuální přístup je u každého dítěte konzultován s klinickou logopedkou a je navržen další postup nápravy vadné hlásky a její procvičování. Vychází se z úzké spolupráce rodiče, speciálního pedagoga, klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Logopedická třída pracuje podle „METODY DOBRÉHO STARTU“, která se maximálně zaměřuje na rozvoj předpokladů čtení a psaní.

Moje náruč je připravena přijmout všechny děti, tedy i ty s tělesným postižením a zdravotně oslabené. Díky vstřícnosti vedení školy mám zajištěný:

  • vstup pro vozíčkáře „schodolezem“
  • přizpůsobené sociální zařízení pro tyto děti
  • vhodné didaktické pomůcky
  • kompenzační pomůcky (vozík, lehátko, spec. židli a lavici)
  • vybavení pro pohyb na chodbě během přestávky (invalidní vozík)
  • pomoc osobního asistenta

Všem dětem, které mají touhu aktivně vyplnit svůj volný čas, nabízím řadu kroužků. Ochotně a rádi je vedou naši učitelé.

 bob3910 optimizedProjekty, které mnou prochází a celou mne obohacují a naplňují, jsou již nedílnou součástí života našich žáků. Mezi ty nejzdařilejší mohu jmenovat: Erasmus+, eTwinning, Obědy pro děti, Ovoce a mléko do škol, Bezruč TV, Šablony, MAP II.

Mám i své tradiční soutěže a zábavné dny jako např.: Vánoční turnaj ředitele školy v přehazované a florbalu, Vánoční počítání, Valentýn, Mikuláš, Netradiční dny (Blue day, Hippies day, Halloween, aj.), Projektové dny….

Abych se lépe poznala s rodiči svých žáků a oni zase se mnou, pořádám každý rok „Den otevřených dveří“, kdy mohou rodiče prožívat dění ve škole přímo se svými dětmi. Rodiče mi mou náklonnost vracejí formou důvěry v mé schopnosti nebo sponzorskými dary. Ty směřují vždy ke zkvalitnění výuky nebo k ocenění za výbornou práci žáků.

Nyní už tedy víte, proč si všech rodičů vážím a proč si své „rodinné stříbro“ (pohodu, důvěru, klidné zázemí) pečlivě hlídám. Chci skloubit moderní techniku i nové metody práce s dětmi s výchovou ke slušnosti, zodpovědnosti a kázni, s úctou k člověku, zdravou soutěživostí, ohleduplností i osobní elegancí a vkusem.

Je tedy už jen na Vás, vážení rodiče, zda si mých předností všimnete a nabídnete je svým dětem.

Školní knihovna

 

TMP07Dne 9. září 1923 položen základní kamen ZŠ P. Bezruče. Do olověné skříňky byly vloženy tehdejší pohledy na Třinec, informace o počtu obyvatelstva, také papírové a kovové peníze české, německé a polské. Budovu projektoval architekt Kolář a Rubý z Moravské Ostravy, nad stavbou dohlíželi vrchní stavitelé Valoušek a Kemetz z Českého Těšína. Celková cena za stavbu školy činila 1 838 000,- Kčs

Den slavnostního otevření zahájila budíčkem závodní kapela Třineckých železáren a před novou školou také byla sloužena mše. V průvodu od nádraží pochodovalo ke škole kolem 5000 lidí, byly odeslány pozdravné telegramy panu prezidentovi a ministru školství. Škole byl udělen čestný název "Škola Petra Bezruče". V r. 1935 školu navštěvovalo 428 dětí české národnosti, v r. 1936 už 481 dětí. Základní škola Petra Bezruče přispěla v letech 1924 - 1938 k rozvoji českého menšinového školství na Třinecku.

Tmp08Z deštivého 3. května 1945 prožil Třinec své osvobození z nacistické okupace a 9. května 1945 byla zahájena práce v Třineckých železárnách. Budova naší školy zůstala neporušena a ředitelem se stal Ludvík Uhlář. V r. 1945 byla měšťanská škola rozdělena na chlapeckou a dívčí, chlapecká byla umístěna v budově Masarykovy školy, dívčí v budově zdejší školy. Ve stejném roce zahájila svou činnost školní jídelna. O dva roky později byla škola obohacena o kompletní rozhlasové zařízení a protože počet žáků se neustále zvyšoval, vyvstala potřeba úpravy školní budovy. Z těchto důvodů byly v r. 1950 přistavěny šatny a r. 1951 zřízena družina mládeže. První vychovatelkou se stala paní Marie Uhlářová. Ke škole byla přistavěna přístavba dílen, které byly, na tehdejší dobu, velmi dobře zařízeny.

TMP18V roce 1965 měla školní budova za sebou již čtyřicet let plného provozu a bylo třeba přistoupit k její generální opravě. Oprava probíhala déle než rok za plného vyučovacího provozu, a to vyžadovalo pevné nervy všech vyučujících, zaměstnanců školy a v neposlední řadě i žáků. Opravy probíhaly na celé škole - nová střecha, omítka, uvnitř nové elektrické vedení, topné potrubí, byly instalovány nové kotle, v budově byl vyměněn a doplněn nábytek, ve třídách zavěšeny nové tabule a byla zakoupena část nových lavic. V 70. a 80. letech žila škola mnohými činnostmi s velmi dobrými sportovními výsledky jako například závody v plavání, v lehké atletice, šachových turnajích, v házené a košíkové.

TMP19Na základě výběrového řízení z roku 1989 byla jmenována nová ředitelka školy p. Dagmar Bičová. Ani v posledních letech se škola neubránila mnoha změnám. Od 1. září 1993 byla školní budova, stará šedesát devět let, uzavřena na jeden rok z důvodu celkové generální opravy jak vnitřku tak vnějšku celé školní budovy. Generální oprava umožnila zřídit ve škole dostatek odborných učeben, a tím přispět ke zkvalitnění výuky výtvarné výchovy, chemie, fyziky, v nově přistavěné části je zařízena knihovna se čtenářským koutkem pro děti. Byla vybudována počítačová učebna, která funguje dosud a stále se doplňuje novým softwarem i hardwarem, dále nová jídelna a zrekonstruovala se i tělocvična kde byly položeny nové parkety. Škola každoročně pořádá několik akcí. Určitě si nenechte ujít Školní ples konající se během měsíce února a Radovánky, které společně připravuje se Sdružením rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Děkujeme za pozornost a doufáme, že naši školu přijdete navštívit.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech